vrijdag , 20 april 2018
Home / Politiek / Ministers willen verbetering: ‘Belang kind staat niet altijd voorop in jeugdzorg’

Ministers willen verbetering: ‘Belang kind staat niet altijd voorop in jeugdzorg’

De jeugdzorg moet beter, vindt minister De Jonge, en alle ouders en kinderen moeten dat gaan merken. Daarom presenteert hij samen met minister Dekker een actieplan Jeugdzorg dat is opgesteld met GGZ Nederland en allerlei betrokken partijen. "Het belang van het kind staat nu nog te vaak niet voorop", stellen ze.

Zo moeten alle kinderen die dreigen te ontsporen of uit huis zijn geplaatst, een vrijwillige mentor krijgen die dichtbij staat. Dat kan bijvoorbeeld een buur zijn of een oom die het kind vertrouwt. "Dit kan een professional zijn, maar bij voorkeur iemand uit het sociale netwerk van het kind of een ervaring deskundige."

Een ander voorstel is dat de leeftijd voor de pleegzorg verhoogd wordt van 18 naar 21 jaar.

'Bij 18 nog niet afgebakken'

Nu moeten pleegkinderen hun gezinnen op hun 18e nog verlaten, maar De Jonge wil dat de ondersteuning in de toekomst met drie jaar wordt verlengd. "Want jongeren zijn op hun achttiende nog niet afgebakken", waarschuwde hij al eerder. Het is te snel voor veel pleegkinderen om met 18 jaar ineens op eigen benen te staan en vaak breekt daarmee een onzekere periode aan.

"We gunnen elk kind dat niet meer thuis kan wonen een jeugd in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op een gezin en zoveel mogelijk in het netwerk van het oorspronkelijke gezin", staat er in het actieprogramma.

Het liefst willen De Jonge en Dekker echter dat meer kinderen thuis kunnen blijven opgroeien. "Elk kind heeft stabiliteit nodig. We zorgen ervoor dat het kind zo min mogelijk heen en weer wordt geplaatst als het niet meer thuis kan wonen."

De wachttijden moeten ook worden aangepakt. "We willen een hogere effectiviteit van lokale teams en betere samenwerking tussen lokale organisaties." Huisartsen moeten sneller door kunnen verwijzen naar deze lokale teams.

"Met de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten is een goede beweging in gang gezet. Maar kinderen, ouders en medewerkers hebben daar nog te weinig van gemerkt en lopen soms nog tegen problemen aan. Het werk is nog niet af. Daarom ben ik trots op dit ambitieuze programma dat er nu ligt", aldus De Jonge.

Een speciaal ondersteuningsteam gaat gemeenten ondersteunen en adviseren.

Niet in de kou

Minister Dekker zegt: "Het belang van jongeren staat duidelijk bij iedereen voorop. Ik vind het mooi te zien dat we in dit programma nadrukkelijk samen optrekken: de justitieketen, de zorgkant, Rijk, gemeenten en instellingen. Met als einddoel dat geen enkele jongere in de kou komt te staan."

Vorig jaar maakten 392.445 kinderen gebruik van enige vorm van jeugdhulp. Er is in totaal 108 miljoen euro beschikbaar om de jeugdhulp in de komende jaren een impuls te geven.

De sector, die zelf heeft meegewerkt aan het rapport, is over het algemeen positief. Jeugdzorg Nederland zegt zich te kunnen vinden in de ambities, maar plaatst ook kanttekeningen. "We zijn erg benieuwd naar de uitvoering, naar het hoe dan. Dat blijft soms nog onduidelijk. Het komt uiteindelijk neer op de praktijk."

Klik voor bron | Nos.nl Politiek

Geef een reactie